Disclaimer

Samengevat

Wij doen ons uiterste best om juiste informatie te plaatsen op deze site. Het kan altijd gebeuren dat er toch fouten in geslopen zijn. We raden je dus aan om steeds kritisch om te gaan met alles wat je op het internet vindt en mocht je fouten opmerken, laat het dan even weten. We zullen zo snel mogelijk de inhoud aanpassen.

Een deel van de site wordt ingevuld door de gebruikers zelf. We zijn niet verantwoordelijk voor de links, foto’s of uitspraken die zij plaatsen op de interactieve kaart. Merk je foute links (qua inhoud), foto’s of grove uitspraken op, stuur dan een mailtje en we verwijderen alles wat (terecht) aanstoot geeft.

Kort gezegd:

  • Het gaat het best als je:
  • respectvol bent voor ons en de andere gebruikers.
  • niet te snel op je tenen bent getrapt.
  • rustig blijft als het eventjes niet werkt.
  • met ons praat over de opmerkingen die je hebt.
  • niet onmiddellijk naar de rechtbank loopt voor dingen die we onderling kunnen oplossen.

 

Uitgebreide disclaimer

Deze website is eigendom van BOS+ tropen vzw.

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Gontrode
Telefoon: 09 267 90 55
E-mail: thibaut.joris@bosplus.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0479 222 461
RPR: Gent

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BOS+ tropen vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BOS+ tropen vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Naam onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BOS+ tropen vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
BOS+ tropen vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
BOS+ tropen vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen – afdeling Gent bevoegd.